Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN (BP) Post Service Division PROGRAM MENYANTUNI PESARA USAHAWAN DAN PESARA AKTIF KHIDMAT MASYARAKAT DI REMBAU, NEGERI SEMBILAN APPRECIATION PROGRAMME FOR ACTIVE RETIRED ENTREPRENEURS AND PENSIONERS IN COMMUNITY SERVICES IN REMBAU, NEGERI SEMBILAN Pada 25 November 2021, Program Menyantuni Pesara Kerajaan telah diadakan di Rembau Negeri Sembilan. Pesara Kerajaan yang disantuni adalah YBrs. Encik Mohd Zaki bin Lasim, bersara pada 1/7/1999 sebagai Sarjan dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan YBrs. Dr. Siti Hawa binti Ahmad, telah bersara pada tahun 13/12/1998 di Kementerian Pendidikan Malaysia dengan jawatan akhir sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. YBrs. Encik Mohd Zaki bin Lasim yang kini berusia 72 tahun, menubuhkan syarikat Rozimz Enterprise di Kampung Legong Ulu, Kota, Rembau, Negeri Sembilan. Beliau aktif selepas bersara dengan mengusahakan pengeluaran dan penjualan madu kelulut. Perusahaan ini hanya dilaksanakan di persekitaran rumah beliau dan beliau turut menyediakan latihan kepada orang ramai yang berminat untuk mengusahakan perniagaan madu kelulut. Seorang lagi pesara yang aktif selepas bersara iaitu YBrs. Dr. Siti Hawa binti Ahmad yang kini berusia 78 tahun, merupakan ahli aktif di Pusat Warga Emas (PAWE) Rembau. Beliau pernah menyandang jawatan Pengerusi PAWE selalu merencana program-program kemasyarakatan yang memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada warga emas dan ahli PAWE di Daerah Rembau berkaitan keselamatan, kesihatan, kemahiran dan lain-lain yang dikhususkan kepada warga emas. Selain Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, program ini adalah turut disertai oleh YBhg. Datuk Dr. Rose Lena binti Lazemi, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), Ketua Pegawai Eksekutif KWAP, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Pengarah Bahagian Pasca Perkhidmatan dan Pegawai Daerah Rembau Negeri Sembilan. Program ini telah dilaksanakan dengan kerjasama strategik Pejabat Daerah dan Tanah Rembau, Negeri Sembilan. On 25 November 2021, the Government Pensioners Appreciation Programme was held in Rembau, Negeri Sembilan. The pensioners honoured were YBrs. Mr Mohd Zaki bin Lasim who retired on 1/7/1999 as a Sergeant with the Royal Malaysian Police (RMP) and YBrs. Dr Siti Hawa binti Ahmad, a former Deputy Director General of Education, who retired on 13/12/1998 from the Ministry of Education Malaysia. YBrs. Mr Mohd Zaki bin Lasim, now 72, owner of Rozimz Enterprise in Kampung Legong Ulu, Kota, Rembau, Negeri Sembilan, remains active after retirement running kelulut honey business. He produces and sells honey near his home premises and provides training to the public interested in running the kelulut honey business. Another retiree, YBrs. Dr Siti Hawa binti Ahmad, a former Chairman of PAWE, remains active after retirement. At 78, she is an active member of the Rembau Senior Citizen Centre (PAWE). She always planned community programmes that provided knowledge and awareness to the elderly and PAWE members in Rembau District on issues related to safety, health, and skills dedicated to the elderly. Besides the Director General of Public Service, the programme was also attended by YBhg. Datuk Dr Rose Lena binti Lazemi, Deputy Director General of Public Service (Operation), Chief Executive Officer of KWAP, Negeri Sembilan Government Secretary, Director of Post-Service Division, and Rembau District Officer, Negeri Sembilan. The programme was conducted with the strategic cooperation of the Rembau District and Land Office, Negeri Sembilan. (113) Program Menyantuni Pesara Usahawan Dan Pesara Aktif Khidmat Masyarakat Di Rembau, Negeri Sembilan 25 November 2021 Appreciation Programme For Active Retired Entrepreneurs And Pensioners Active In Community Services In Rembau, Negeri Sembilan 25 November 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy