Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.0

Versi: 1.0 Muka Surat: i dari v 3 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 18 Dis 2020 KANDUNGAN BIL. PERKARA M/S 1. SEJARAH POLISI KESELAMATAN SIBER JPA 1 2. PENGENALAN 2 3. OBJEKTIF 2 4. PERNYATAAN POLISI 3 5. SKOP 5 6. 7. PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN RISIKO KESELAMATAN ICT 8 10 8. 9. PELAN PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT KAWALAN-KAWALAN 11 KAWALAN 01 – POLISI KESELAMATAN MAKLUMAT Objektif 11 K01/01 Pelaksanaan Dasar 11 K01/02 Penyebaran Dasar 11 K01/03 Penyelenggaraan Dasar 11 K01/04 Pematuhan Dasar 12 KAWALAN 02 - ORGANISASI KESELAMATAN MAKLUMAT Objektif 13 K02/01 Tadbir Urus Keselamatan Maklumat 13 K02/01/01 Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) 13 K02/01/02 Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 13 K02/01/03 Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) 14 K02/01/04 Pengurus ICT 16 K02/01/05 Pentadbir Sistem 17 Pentadbir Rangkaian Dan Keselamatan 18 Pentadbir Pangkalan Data 19 Pentadbir Portal (Web Master) 20 Pentadbir Pusat Data 21 Pentadbir Sistem Aplikasi 22 Pentadbir E-mel 23 Pentadbir Media Sosial JPA 24 Pegawai Aset ICT 25 K02/01/06 Pengguna 27 K02/01/07 Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JPA 29 K02/01/08 Jawatankuasa Keselamatan ICT (JKICT) JPA 31 K02/01/09 Pasukan Tindak Balas Insiden Keselamatan ICT (JPACERT) 33 K02/01/10 Jawatankuasa Pelan Pemulihan Bencana (JKDRP) JPA 34

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy