Polisi Keselamatan Siber JPA versi 1.3

POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Versi: 1.3 Muka Surat: 41 dari 123 Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 7 Disember 2023 ke Portal Data Terbuka Sektor Awam (DTSA) di bawah pengurusan MAMPU. K04/06 Pengendalian Media K04/06/01 Media Storan Media storan merupakan peralatan yang digunakan untuk menyimpan data dan maklumat seperti cloud storage, hard disk, USB flash drive dan media storan lain. Media-media storan perlu dipastikan berada dalam keadaan yang baik, selamat, terjamin kerahsiaan, integriti dan ketersediaan untuk digunakan. Bagi menjamin keselamatan, langkah-langkah berikut perlu diambil: a. semua media storan perlu di rekod dan dikawal bagi mencegah daripada capaian yang tidak dibenarkan, kecurian dan kemusnahan; b. bagi media storan yang hendak dilupuskan, semua maklumat dalam media tersebut perlu dihapuskan terlebih dahulu; c. semua media storan yang hendak dilupuskan mesti dihapuskan dengan teratur dan selamat; d. semua media storan yang mengandungi data/ maklumat kritikal hendaklah disimpan melalui: i. simpan dalam peti keselamatan (data safe) yang mempunyai ciri-ciri ketahanan daripada dipecahkan, api, air dan medan magnet; atau Pentadbir Sistem, Pegawai Aset ICT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy