Polisi Keselamatan Siber JPA versi 1.3

POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Versi: 1.3 Muka Surat: 119 dari 123 Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 7 Disember 2023 LAMPIRAN 1 SURAT AKUAN PEMATUHAN POLISI KESELAMATAN SIBER (PKS) JPA Nama (Huruf Besar) : ……………………………………………………… No. Kad Pengenalan : ……………………………………………………… Jawatan : ……………………………………………………… Bahagian (JPA) : ……………………………………………………… Organisasi (selain warga JPA) : ……………………………………………………… No. Kontrak (jika berkaitan) : ……………………………………………………… Adalah dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: 1. Saya telah membaca, memahami dan akur akan peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam Polisi Keselamatan Siber (PKS) JPA; dan 2. Jika saya ingkar kepada peruntukan-peruntukan yang ditetapkan, maka tindakan sewajarnya boleh diambil ke atas diri saya. Tandatangan : .................................................. Tarikh : ..................................................

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy