Polisi Keselamatan Siber JPA versi 1.3

POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Versi: 1.3 Muka Surat: 105 dari 123 Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 7 Disember 2023 BIL. ISTILAH PENERANGAN 26. Forgery Pemalsuan dan penyamaran identiti yang banyak dilakukan dalam penghantaran mesej melalui e-mel termasuk penyalahgunaan dan pencurian identiti, pencurian maklumat (information theft/espionage), penipuan (hoaxes). 27. Hard disk Cakera keras. Digunakan untuk menyimpan data dan boleh di akses lebih pantas. 28. ICT Information and Communication Technology 29. ICTSO ICT Security Officer Pegawai yang bertanggungjawab terhadap keselamatan sistem komputer. 30. Insiden Keselamatan Musibah (adverse event) yang berlaku ke atas sistem maklumat dan komunikasi atau ancaman kemungkinan berlaku kejadian tersebut. 31. INTAN Institut Tadbiran Awam Negara 32. ISDN Integrated Services Digital Networks Menggunakan isyarat digital pada talian telefon analog yang sedia ada. 33. Internet Sistem rangkaian seluruh dunia, di mana pengguna pada mana-mana komputer boleh membuat capaian maklumat daripada pelayan (server) atau komputer lain. 34. Internet Gateway Merupakan suatu titik yang berperanan sebagai pintu masuk ke rangkaian yang lain. Menjadi pemandu arah trafik dengan betul dari satu trafik ke satu trafik yang lain di samping mengekalkan trafik-trafik dalam rangkaianrangkaian tersebut agar sentiasa berasingan. 35. Intranet Rangkaian dalaman yang dimiliki oleh sesebuah organisasi atau jabatan dan hanya boleh dicapai oleh kakitangan dan mereka yang diberi kebenaran sahaja. 36. Intrusion Detection System (IDS) Sistem Pengesan Pencerobohan Perisian atau peralatan yang mengesan aktiviti tidak berkaitan, kesilapan atau yang berbahaya kepada sistem. Sifat IDS berpandukan jenis data yang dipantau, iaitu sama ada lebih bersifat host atau rangkaian. 37. Intrusion Prevention System (IPS) Sistem Pencegah Pencerobohan Peralatan keselamatan yang memantau rangkaian dan/ atau aktiviti yang berlaku dalam sistem bagi mengesan perisian berbahaya. Berperanan bertindak balas menyekat atau menghalang aktiviti serangan atau malicious

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy