Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.2

Versi: 1.2 Muka Surat: 83 dari 128 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 14 Disember 2022 iii. Fail log aplikasi (audit trail); dan iv. Fail log rangkaian (switch, firewall, IPS) Pentadbir Sistem ICT hendaklah melaksanakan perkaraperkara berikut: a. mewujudkan sistem log bagi merekodkan semua aktiviti harian pengguna; b. menyemak sistem log secara berkala bagi mengesan ralat yang menyebabkan gangguan kepada sistem dan mengambil tindakan membaik pulih dengan segera; dan c. sekiranya wujud aktiviti-aktiviti tidak sah lain seperti kecurian maklumat dan pencerobohan, hendaklah dilaporkan kepada ICTSO. K08/07/05 Penyeragaman Waktu (Time Synchronisation) Waktu bagi semua sistem pemprosesan maklumat yang berkaitan dalam sesebuah domain organisasi atau domain keselamatan hendaklah diseragamkan mengikut sumber rujukan masa tunggal. Waktu yang berkaitan dengan sistem pemprosesan maklumat dalam JPA atau domain keselamatan perlu diseragamkan dengan satu sumber waktu yang ditetapkan oleh National Metrology Institute of Malaysia (NMIM). Pentadbir Sistem K08/07/06 Kawalan Pengoperasian Perisian

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy