Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.2

Versi: 1.2 Muka Surat: 67 dari 128 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 14 Disember 2022 g. pelupusan dokumen dan rekod hendaklah mengikut prosedur keselamatan seperti mana Arahan Keselamatan dan tatacara Jabatan Arkib Negara. K07/02/08 Penyelenggaraan Peralatan hendaklah diselenggarakan dengan betul bagi memastikan ketersediaan, kerahsiaan dan integriti. Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil termasuklah seperti berikut: a. mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pengeluar bagi semua peralatan yang di selenggara; b. memastikan peralatan hanya diselenggarakan oleh kakitangan atau pihak yang dibenarkan sahaja; c. menyemak dan menguji semua peralatan sebelum dan selepas proses penyelenggaraan; dan d. memaklumkan pihak pengguna sebelum melaksanakan penyelenggaraan mengikut jadual yang ditetapkan atau atas keperluan. Pentadbir Sistem, Pegawai Aset ICT K07/03 Kawalan Persekitaran K07/03/01 Kawalan Persekitaran Bagi menghindarkan kerosakan dan gangguan terhadap Pengurus ICT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy