Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.2

Versi: 1.2 Muka Surat: 61 dari 128 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 14 Disember 2022 b. Pelawat i. setiap pelawat hendaklah mendapatkan Pas Keselamatan Pelawat di pintu masuk utama premis-premis JPA. Pas ini hendaklah dikembalikan semula selepas tamat lawatan. c. Kehilangan Pas Keselamatan i. kehilangan pas mestilah dilaporkan dengan segera. K07/02 Keselamatan Peralatan K07/02/01 Peralatan ICT Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut: a. penggunaan kata laluan untuk akses ke sistem komputer adalah diwajibkan; b. pengguna bertanggungjawab sepenuhnya ke atas komputer masing-masing dan tidak dibenarkan membuat sebarang pertukaran peralatan dan konfigurasi yang telah ditetapkan; c. pengguna dilarang membuat instalasi sebarang perisian tambahan tanpa kebenaran Pentadbir Sistem; d. pengguna mesti memastikan perisian antivirus bagi semua peralatan ICT yang dibekalkan oleh Jabatan seperti komputer peribadi, notebook, server dan lain-lain yang berada di bawah tanggungjawab mereka sentiasa aktif (activated) dan dikemas kini Pengguna, Pentadbir Sistem, Pegawai Aset ICT, Penyelaras ICT Bahagian

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy