Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.2

Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 14 Disember 2022 Versi: 1.2 Muka Surat: 35 dari 128 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA ii. Tapisan Keselamatan; iii. Arahan Teknologi Maklumat 2007 (IT Instructions); iv. Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972; dan v. Hak Harta Intelek. d. melaksanakan keselamatan dan menandatangani Surat Akuan Pematuhan Polisi Keselamatan Siber JPA (Lampiran 1) serta Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 bagi perakuan untuk tidak membocorkan sebarang maklumat rasmi yang diperoleh sepanjang berkhidmat dengan JPA seperti Lampiran 4; dan e. pihak luaran kategori pelawat sahaja dikecualikan daripada mematuhi peraturan a hingga d seperti di atas.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy