Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.2

Versi: 1.2 Muka Surat: iii dari v 3 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 14 Disember 2022 K07/02/02 Clear Desk dan Clear Screen 63 K07/02/03 Media Tandatangan Digital 64 K07/02/04 Perisian dan Aplikasi 64 K07/02/05 Peralatan Tanpa Penyeliaan (Unattended Equipment) 65 K07/02/06 Peralatan di Luar Premis 65 K07/02/07 Pelupusan 66 K07/02/08 Penyelenggaraan 67 K07/03 Kawalan Persekitaran 67 K07/03/01 Kawalan Persekitaran 67 K07/03/02 Kabel Rangkaian 69 K07/03/03 Bekalan Kuasa 69 K07/03/04 Prosedur Kecemasan 70 K07/03/05 Mekanisme Pelaporan Insiden Bukan ICT 70 K07/03/06 Mekanisme Kawalan Peralatan Sewaan/ Ujicuba (Proof Of Concept) 70 K07/04 Keselamatan Sistem Dokumentasi 71 KAWALAN 08 – KESELAMATAN OPERASI Objektif 73 K08/01 Prosedur Operasi 73 K08/01/01 Pengendalian Dokumen Prosedur Operasi 73 K08/01/02 Pengurusan Perubahan 73 K08/01/03 Pengasingan Tugas dan Tanggungjawab 74 K08/02 Perancangan dan Penerimaan Sistem 75 K08/02/01 Perancangan Kapasiti 75 K08/02/02 Penerimaan Sistem 75 K08/03 Perlindungan dari Perisian Berbahaya 75 K08/03/01 Perlindungan dari Perisian Berbahaya 75 K08/03/02 Perlindungan dari Mobile Code 77 K08/04 Housekeeping 77 K08/04/01 Backup 77 K08/05 Pengurusan Media 78 K08/05/01 Media Storan Mudah Alih 78 K08/05/02 Prosedur Pengendalian Media 78 K08/06 Paparan Maklumat Umum 79 K08/07 Pemantauan 79 K08/07/01 Pemantauan 79 K08/07/02 Pengauditan dan Forensik ICT 80 K08/07/03 Jejak Audit 81 K08/07/04 Sistem Log K08/07/05 Penyeragaman Waktu (Time Synchronisation) K08/07/06 Kawalan Pengoperasian Perisian K08/07/07 Pengurusan Kerentanan Teknikal 82 83 83 84

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy