Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.2

Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 14 Disember 2022 Versi: 1.2 Muka Surat: 22 dari 128 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Pentadbir Pusat Data Peranan dan tanggungjawab Pentadbir Pusat Data adalah seperti berikut: a. memastikan persekitaran fizikal dan keselamatan pusat data berada dalam keadaan baik dan selamat; b. memastikan keselamatan data dan sistem aplikasi yang berada dalam Pusat Data; c. menjadualkan dan melaksanakan proses backup dan restoration ke atas pangkalan data dan sistem secara berkala; d. menyediakan perancangan Pelan Pemulihan Bencana; e. memastikan Pusat Data sentiasa beroperasi mengikut polisi yang telah ditetapkan; f. melaporkan sebarang pelanggaran keselamatan Pusat Data JPA kepada ICTSO; dan g. memastikan maklumat perhubungan perlu dikemas kini dari semasa ke semasa. Pentadbir Pusat Data Pentadbir Sistem Aplikasi Peranan dan tanggungjawab Pentadbir Sistem Aplikasi adalah seperti berikut: a. mengkaji cadangan pembangunan, pembaikan, penyelarasan, pelaksanaan, pemantauan dan penyelenggaraan sistem di JPA; b. menyediakan dokumentasi sistem dan manual pengguna; Pentadbir Sistem Aplikasi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy