Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.2

Versi: 1.2 Muka Surat: i dari v 3 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 14 Disember 2022 KANDUNGAN BIL. PERKARA M/S 1. SEJARAH POLISI KESELAMATAN SIBER JPA 1 2. PENGENALAN 2 3. OBJEKTIF 2 4. PERNYATAAN POLISI 3 5. SKOP 5 6. 7. PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN RISIKO KESELAMATAN ICT 7 9 8. PELAN PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT 10 KAWALAN 01 – POLISI KESELAMATAN MAKLUMAT Objektif 13 K01/01 Pelaksanaan Dasar 13 K01/02 Penyebaran Dasar 13 K01/03 Penyelenggaraan Dasar 13 K01/04 Pematuhan Dasar 14 KAWALAN 02 - ORGANISASI KESELAMATAN MAKLUMAT Objektif 15 K02/01 Tadbir Urus Keselamatan Maklumat 15 K02/01/01 Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) 15 K02/01/02 Ketua Pegawai Digital (CDO) 15 K02/01/03 Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) 16 K02/01/04 Pengurus ICT 17 K02/01/05 Pentadbir Sistem 18 Pentadbir Rangkaian dan Keselamatan 19 Pentadbir Pangkalan Data 20 Pentadbir Portal (Web Master) 21 Pentadbir Pusat Data 22 Pentadbir Sistem Aplikasi 22 Pentadbir E-mel 23 Pentadbir Media Sosial JPA 24 Pegawai Aset ICT 25 K02/01/06 Pengguna 26 K02/01/07 Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JPA 28 K02/01/08 Jawatankuasa Keselamatan ICT (JKICT) JPA 30 K02/01/09 Cyber Security Incident Response Team JPA (CSIRTJPA) 32 K02/01/10 Jawatankuasa Pelan Pemulihan Bencana (JKDRP) JPA 33 K02/02 Pihak Luaran 34 K02/02/01 Keperluan Keselamatan Dalam Perkhidmatan ICT 34

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy