Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.2

Versi: 1.2 Muka Surat: 122 dari 128 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 14 Disember 2022 LAMPIRAN 3 PERMOHONAN KEBENARAN UNTUK MENGGUNAKAN KEMUDAHAN INTERNET PERIBADI BAGI TUJUAN SAMBUNGAN KE INTERNET Nama (Huruf Besar) : ……………………………………………………… No. Kad Pengenalan : ……………………………………………………… Jawatan : ……………………………………………………… Bahagian (JPA) : ……………………………………………………… Organisasi (selain warga JPA): …………………………………………………… No. Kontrak (jika berkaitan) : ……………………………………………………… Saya dengan ini memohon kebenaran daripada Pengurus ICT JPA untuk menggunakan modem peribadi bagi tujuan seperti berikut : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Saya juga sedar bahawa saya terikat dengan peraturan-peraturan seperti yang telah ditetapkan di dalam dokumen Polisi Keselamatan Siber (PKS) JPA. Dan jika saya ingkar kepada peruntukanperuntukan tersebut, maka tindakan sewajarnya boleh diambil ke atas diri saya. Kebenaran ini juga tertakluk kepada empat (4) syarat berikut; i. penggunaan ini adalah untuk urusan rasmi sahaja ii. memastikan perisian antivirus sentiasa aktif (activated) dan dikemas kini di samping turut melakukan imbasan ke atas media storan yang digunakan iii. memasang dan menggunakan hanya perisian yang tulen iv. tidak menyambungkan notebook kepada rangkaian dalaman Jabatan (wired/wireless) dan kemudahan Internet peribadi secara serentak. Saya mengesahkan bahawa penggunaan Internet peribadi telah mengikut peraturan seperti di atas. Maklumat kemudahan yang akan digunakan adalah seperti berikut: Tandatangan : .................................................. Tarikh : ..................................................

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy