Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.2

Versi: 1.2 Muka Surat: 120 dari 128 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 14 Disember 2022 LAMPIRAN 1 SURAT AKUAN PEMATUHAN POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Nama (Huruf Besar) : ……………………………………………………… No. Kad Pengenalan : ……………………………………………………… Jawatan : ……………………………………………………… Bahagian (JPA) : ……………………………………………………… Organisasi (selain warga JPA): …………………………………………………… No. Kontrak (jika berkaitan) : ……………………………………………………… Adalah dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa : 1. Saya telah membaca, memahami dan akur akan peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam Polisi Keselamatan Siber JPA; dan 2. Jika saya ingkar kepada peruntukan-peruntukan yang ditetapkan, maka tindakan sewajarnya boleh diambil ke atas diri saya. Tandatangan : .................................................. Tarikh : ..................................................

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy