Polisi Keselamatan Siber JPA Versi 1.2

Versi: 1.2 Muka Surat: 115 dari 128 POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 14 Disember 2022 Outsource Pegawai Pengelas Pegawai Keselamatan Pembangun Sistem Pemilik Pemilik Proses Pengguna Pengurus ICT Pentadbir Sistem Maklumat yang diproses dan diperoleh di luar daripada sesuatu organisasi atau struktur kerja. Bertanggungjawab menguruskan dokumen rahsia rasmi Kerajaan daripada segi pendaftaran, pengelasan, pengelasan semula dan pelupusan serta mematuhi peraturan yang sedang berkuat kuasa. Memastikan keselamatan perlindungan di jabatan terjamin sepanjang masa. Individu atau kumpulan teknikal atau pihak luaran yang bertanggungjawab dalam membangunkan sistem aplikasi berdasarkan spesifikasi keperluan sistem yang ditetapkan oleh pemohon/pemilik proses. Pegawai yang didaftarkan sebagai pemilik aset dan dipertanggungjawabkan ke atas aset tersebut. Individu yang bertanggungjawab untuk menentukan keperluan bisnes dan mengesahkan sebarang perubahan yang diperlukan berkaitan dengan bisnes proses. Pengguna terdiri daripada warga JPA dan pihak luaran yang terlibat dalam penggunaan atau capaian kepada aset dan perkhidmatan ICT JPA. Pegawai yang mengetuai organisasi ICT di Jabatan/ Bahagian/ Unit berkaitan ICT. Individu atau kumpulan teknikal yang bertanggungjawab mentadbir, mengurus dan menyenggara merangkumi fungsi dan peranan seperti berikut:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy