Legasi Kepimpinan KPPA Ke-23

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Blok C1-C3, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 W.P Putrajaya, Malaysia Hakcipta Terpelihara © 2019 Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian rencana, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa bentuk dan dengan apa jua cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat persetujuan dan izin bertulis daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Pasukan Editorial: Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Perpustakaan Negara Malaysia Legasi Kepimpinan Datuk Seri Borhan bin Dolah ISBN 978-983-9187-71-7 LEGASI KEPIMPINAN DATUK SERI BORHAN BIN DOLAH

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy