Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012

Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Lihat Muat turun


Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012

Kenaikan Gaji Bagi Perkhidmatan Polis DiRaja Malaysia
Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Lihat Muat turunPengiraan Pemindahan Gaji

Mengikut PP. Bil. 1/2012
x %

Gaji Pegawai Pada 31 Disember 2011

Gaji Pada 31 Disember 2011

RM 0.00


Gaji Pada 1 Januari 2012

RM 0.00


Portal JPA